Kompletna ponuda hidraulične opreme za savijanje cevi.

Posebno ističemo MOBILNI uređaj MB 642 za savijanje cevi od 6-42mm, sa preciznim podešavanjem.


Karakterisitke:

Spoljni prečnik cevi: 6-42mm
Maksimalna debljina zida cevi: Ø38 x 6mm - Ø42 x 4mm - za kvalitet S 355 (St 52)
Puni materijali ( šipke ): do 30mm spoljnog prečnika; sa specijalnim alatima - za kvalitet S 235 (St 37)
Veliki izbor alata i letećih glava za sve kombinacije u opsegu spoljnog prečnika  6-42mm

.Copyright by MILEX d.o.o. All Rights Reserved.